Samorząd studencki

SAMORZĄD STUDENTÓW
WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UMCS
W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

Dane kontaktowe:
Pokój 210B
e-mail: rwss.wnozigp.umcs@gmail.com


  Przewodniczący:
Kamil Kultys
e-mail:


Wiceprzewodniczący:
Kinga Pastuszek
e-mail:


Sekretarz:
Patryk Ciszek
e-mail:


 Pozostali członkowie RWSS:
Magdalena Kuczyńska
Piotr Burda


 Terminy dyżurów:
poniedziałek 13:00 - 15:00
wtorek 15:15 - 16:15
środa 13:00 - 13:30
czwartek 12:00 - 15:00