Samorząd Doktorantów

SAMORZĄD STUDENTÓW
WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UMCS
na lata 2018-2019

Skład osobowy zarządu:

Rada doktorantów składa się z grupy wszystkich doktorantów studiujących na WNoZiGP.

W sparawach działalności Samorządu zalecany kontakt poprzez email z Przewodniczącą.