Samorząd Doktorantów

SAMORZĄD DOKTORANTÓW
WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UMCS
na lata 2020-2021

Skład osobowy Zarządu:

Przedstawiciel do Zarządu Uczelnianego Samorządu Doktorantów UMCS: mgr Karolina Łabęcka

Delegaci do Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UMCS:

  • mgr Aleksandra Bober
  • mgr Katarzyna Michalczuk-Ouerghi

W sprawach działalności Samorządu zalecany kontakt poprzez email z Przewodniczącą.