Samorząd doktorantów

Strona Samorządu Doktorantów UMCS
https://www.facebook.com/SD.UMCS

 

DS "Amor"
ul. Radziszewskiego 18/213
20-036 Lublin
tel.(i fax) 81 537-27-89; 50-45
doktoranci-umcs@wp.pl