Samorząd Doktorantów

Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów UMCS 2023-2024

Prezydium:

Przewodniczący - mgr Maciej Bień
e-mail: maciej.bien@mail.umcs.pl

Wiceprzewodniczący - mgr Jacek Czerwiński
e-mail: jacek.czerwinski@mail.umcs.pl

Sekretarz - mgr Maria Stadnicka
e-mail: maria.stadnicka@mail.umcs.pl

Rzecznik Prasowy - mgr Patrycja Winiarczyk
e-mail: patrycja.winiarczyk@mail.umcs.pl

 

Członkowie i członkinie:

mgr Renata Gogol
e-mail: renata.gogol2@mail.umcs.pl

mgr Krystian Kamiński
e-mail: krystian.kaminski@mail.umcs.pl

mgr Agnieszka Krzyszczak
e-mail: agnieszka.krzyszczak@poczta.umcs.lublin.pl

mgr Joanna Lupa
e-mail: joanna.lupa@mail.umcs.pl

mgr Marcin Petrynko-Cyfrowicz
e-mail: marcin.petrynko@gmail.com

mgr Michał Sułek
e-mail: michal.sulek@mail.umcs.pl

mgr Agnieszka Tańczuk
e-mail: atanczuk@gmail.com

Przedstawicielka samorządu doktorantów w Senacie UMCS - mgr Barbara Pietrzyk-Tobiasz
e-mail: bpietrzyk-tobiasz@poczta.umcs.lublin.pl

 

Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Sztuki UMCS

Przewodniczący - mgr Krystian Kamiński

Wiceprzewodniczący - mgr Marcin Petrynko-Cyfrowicz

Członkini Rady - mgr Renata Gogol

Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UMCS

Przewodnicząca - mgr Maria Stadnicka

Wiceprzewodniczący - mgr Jacek Czerwiński

Sekretarz – mgr Maciej Bień

Członkini Rady - mgr Patrycja Winiarczyk

Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMCS

Przewodnicząca - mgr Agnieszka Tańczuk

Wiceprzewodnicząca - mgr Agnieszka Krzyszczak

Sekretarz - mgr Joanna Lupa

Członek Rady - mgr Michał Sułek

Kontakt:

DS. „AMOR”, ul. Radziszewskiego 18, p. 213

20-036 Lublin

e-mail: doktoranci@mail.umcs.pl