Rusycystyka, II stopień

Zobacz również: 

Nazwa kierunku

Rusycystyka, II stopień

Specjalności

Tłumaczeniowa

Język wykładowy

polski, rosyjski

Profil kształcenia

ogólnoakademicki

 

Krótki opis kierunku

Studia II stopnia na rusycystyce przygotowują wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy swobodnie komunikują się w języku rosyjskim i posiadają niezbędne kompetencje do wykonywania zawodu tłumacza oraz sprawnego funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

Znajomość języka rosyjskiego, wiedza na temat Rosji, a także mentalności słowiańskiej są w obecnej sytuacji niezwykle istotne i potwierdzają potrzebę kształcenia w tym obszarze językowym i realioznawczym. Tłumacze to poszukiwani specjaliści w handlu, branży turystycznej i medycznej, mediach, jak również w służbach mundurowych.

Wymiany międzynarodowe dla studentów

Krajowe i międzynarodowe wymiany studenckie oraz studia semestralne w ramach programów Erasmus+, MOST, CEEPUS i in.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent może podjąć pracę m.in. w:

  • biurach tłumaczeń,
  • instytucjach krajowych oraz międzynarodowych, podmiotach gospodarczych, urzędach i przedsiębiorstwach zorientowanych na kontakty z Rosją i innymi krajami rosyjskiego obszaru językowego,
  • branży informacyjno-medialnej,
  • turystyce i sektorze usług,
  • instytucjach kulturalnych.

 

Uprawnienia zawodowe

Po ukończeniu studiów Absolwent posiada:

  • kompetencje językowe w zakresie:

- języka rosyjskiego na poziomie biegłości C2 ESOKJ,
- języka zachodnioeuropejskiego na poziomie biegłości B2+ ESOKJ. 

  • kompetencje zawodowe:

- nawyki myślenia i działania potrzebne do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy,
- wiedzę i umiejętności translatorskie niezbędne do wykonywania zadań zawodowych

Studia przygotowują do wykonywania zawodu tłumacza oraz pozwalają na ubieganie się o uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego.

Absolwent studiów drugiego stopnia ma możliwość dalszego rozwoju naukowego w Szkołach Doktorskich lub zdobywania nowych kwalifikacji na studiach podyplomowych. 

Miejsca realizacji praktyk zawodowych

Praktyki nie są realizowane

Jednostka prowadząca

Katedra Językoznawstwa Słowiańskiego UMCS

Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego UMCS

Opiekun kierunku

dr hab. Edyta Manasterska-Wiącek, prof. UMCS

Prodziekan odpowiedzialny za kierunek

dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS

Obsługa studentów

mgr inż. Justyna Majczak

Obsługa procesu dydaktycznego

mgr Katarzyna Tomczyk

 

Dodatkowe informacje (linki)

Facebook: https://www.facebook.com/FilologieSlowianskieUMCS/

Studenckie Koło Naukowe Rusycystów: https://www.umcs.pl/pl/studenckie-kolo-naukowe-rusycystow,22821.htm#page-1

https://www.umcs.pl/pl/baza-wiedzy,19255,poznaj-studenckie-kolo-naukowe-rusycystow,96093.chtm

 

Program studiów

Specjalność: Tłumaczeniowa (od roku akad. 2019/2020):

 

 

Od roku akad. 2022/2023: