Rusycystyka

Opieka nad kierunkiem:

Prodziekan:
dr Małgorzata Krzemińska-Adamek

Koordynator ds. kierunku:
dr Małgorzata Ułanek

Nadzór merytoryczny nad kierunkiem:    
prof. dr hab. Siergiej Kowalow

 

 

 

Opieka dziekanatu:

Pon - Czw 10.00-14.00

       mgr Katarzyna Tomczyk
II°      mgr inż. Justyna Majczak

Planista:
mgr Jarosław Wojtaszko

 

 

Opiekuni roku:

I° 1 r.        dr Weronika Markowska
I° 2. r. dr Katarzyna Oszust-Polak
I° 3 r. dr Ewa Stawinoga
II° 1 r. dr Artur Sadecki
II° 2 r. dr Swietłana Szaszkowa