Rozwój kompetencji studentów kierunków stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo międzynarodowe Wydziału Politologii UMCS

"Rozwój kompetencji studentów kierunków stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo narodowe Wydziału Politologii UMCS"/ Umowa nr: POWR.03.01.00-00-K011/16-00

Jednostka organizacyjna: Wydział Politologii UMCS we współpracy z Biurem ds. Kształcenia Ustawicznego CKiOS

Wartość projektu: 762 770,25 PLN

Termin realizacji: 01.12.2016 - 30.09.2019

Strona www projektu: http://www.umcs.pl/pl/rozwoj-kompetencji-studentow-wp.htm