Rozwój kadry

Rozwój kadry naukowej w INSTYTUCIE MUZYKI w latach 2012-2017 r.

Lp.

Nazwisko i imię

Decyzja organu nadającego tytuł lub stopień/data

Uzyskany tytuł/stopień

 

1.

 

Krzemińska Elżbieta

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 15.09.2017 r.

profesor sztuk muzycznych

2.

Bogdanowicz Mariusz

Rada Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy z dnia 27.09.2017 r.

doktor habilitowany w dziedzinie sztuk muzycznych, dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka

 

3.

 

Olech Piotr

Rada Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

z dnia 22.02.2017 r.

doktor habilitowany w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej wokalistyka

 

4.

 

Piekaroś-Padzińska Agnieszka

Rada Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 z dnia 23.11.2016 r.

doktor habilitowany w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej wokalistyka

 

5.

 

Garwoliński Karol

Rada Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17.10.2016 r.

doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka

 

6.

 

Ćwirko Joanna

Rada Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii muzycznej w Bydgoszczy z dnia 15.06.2016 r.

doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura

 

7.

 

Krzemińska-Sribniak Małgorzata

Rada Wydziału Fortepianu, Organów, Klawesynu i Instrumentów Dawnych Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

z dnia 22.02.2016 r.

doktor habilitowany w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka

 

8.

 

Momot Tomasz

Rada Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

z dnia 26.06.2014 r.

doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura

 

9.

 

Pazur Barbara

Rada Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki

i Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina  w Warszawie z dnia 15.03.2014r.

doktor habilitowany w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej dyrygentura

10.

Śliwkiewicz-Cisak Elwira

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 9.09.2013 r.

 

profesor sztuk muzycznych

 

11.

 

Halat Stanisław

Rada Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 21.05.2013 r.

doktor habilitowany w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka

 

 

12.

 

Rozmus Rafał

Rada Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z dnia 9.10.2012 r.

doktor nauk humanistycznych w zakresie historii -muzykologii

 

13.

 

Bogdanowicz Mariusz

Rada Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

z dnia 12.03.2012r.

doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka

 

14.

 

Stefankiewicz Marek

Rada Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie z dnia 25.01.2012r.

doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura

 

 

 


 

 

 

 

 

 

aa

Rozwój Kadry Naukowej w Instytucie Sztuk Pięknych (tytuł profesora)

L.p.

Imię i nazwisko

Decyzja organu nadającego tytuł/stopień i data

Uzyskany tytuł/stopień

1

Irena Nawrot-Trzcińska

Prezydent RP, 04.08.2011r.

profesor sztuk filmowych

2

Artur Popek

Prezydent RP, 04.08.2011r.

profesor sztuk plastycznych

3

Piotr Lech

Prezydent RP, 24.04.2012r.

profesor sztuk plastycznych

 

Rozwój Kadry Naukowej w Instytucie Sztuk Pięknych (habilitacje)

L.p.

Imię i nazwisko

Decyzja organu nadającego tytuł/stopień i data

Uzyskany tytuł/stopień

1

Anna Żukowska

UMCS w lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, data uchwały o nadaniu stopnia 11.03.2011r.

doktor habilitowany nauk humanistycznych

2

Maria Sękowska

Rada Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego  w Katowicach, 06.07.2011r.

doktor habilitowany

sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne

3

Zbigniew Woźniak

Rada Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 10.01.2012r.

doktor habilitowany sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne

4

Ireneusz Wydrzyński

Rada Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu- 02.03.2012r.

doktor habilitowany sztuki plastyczne, dyscyplina: sztuki projektowe

5

Krzysztof Rumowski

Rada Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach – 08.05.2012r.

doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne

6

Jerzy Żywicki

Rada Wydziału Humanistycznego UMCS, 09.05.2012r.

doktor habilitowany nauk humanistycznych, dyscyplina: historia

7

Sławomir Toman

Rada Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 28 czerwca 2012r.

doktor habilitowany sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne

8

Cezary Klimaszewski

Rada Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 11 lipca 2012r.

doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne

9

Ewa Letkiewicz

Rada Naukowa Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie z dnia 27.09.2012

doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia sztuki

10

Włodzimierz Pastuszak

Rada Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z dnia 10.06.2013r.

doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne

11

Adam Panek

Rada Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2013r.

doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne

 

 

Rozwój Kadry Naukowej w Instytucie Sztuk Pięknych (doktoraty)

Lp.

Imię i nazwisko

Temat pracy doktorskiej

Data zakończenia przewodu

1

Rabiej Robert

Matryce w rytuale czasu i przypadku. Performatyka procesu dziania się obrazu.

25.05.2011r.

dr sztuki

2

Polak Joanna

Hotel Mirage. Wycinanka komputerowa w animacji.

28.06.2011r.

dr sztuki

3

Ciężki Jakub

W klatce paradoksów. Pomiędzy liniami.

28.06.2011r.

dr sztuki

4

Kuśmirowski Robert

Idea kopii wobec oryginału.

27.09.2012r.

dr sztuki

5

Stańczak Kamil

Figura i tło. Cykl peryferyjny.

21.11.2012r.

dr sztuki

6

Siczek Kamil

Kadry rzeczywistości – portret zbiorowy w cyklu obrazów.

30.05.2012r.

dr sztuki

7

Popek Amadeusz

Krajobrazy intymne. Cykl grafik w technice serigrafii.

22.05.2013r.

dr sztuki