Rozwój kadry

 Rozwój kadry naukowej w Instytucie Sztuk Pięknych (tytuł profesora)

L.p.

Imię i nazwisko

Decyzja organu nadającego tytuł/stopień i data

                                                  

Uzyskany tytuł/stopień

1

Jan Ferenc

Prezydent RP, 11.06.2015r.

profesor sztuk plastycznych

2

Jan Gryka

Prezydent RP, 20.06.2018r.

profesor sztuk plastycznych

3

Krzysztof Edward Szymanowicz

Prezydent RP, 23.09.2017r.

profesor sztuk plastycznych

          Rozwój kadry naukowej w Instytucie Sztuk Pięknych (habilitacje)

L.p.

Imię i nazwisko

Decyzja organu nadającego tytuł/stopień i data

Uzyskany tytuł/stopień

1

Małgorzata Bałdyga-Nowakowska

Rada Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, data uchwały o nadaniu stopnia 20.05.2019r.

doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

2

Alicja Kupiec

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, 26.03.2019r.

doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk projektowych

3

Robert Kuśmirowski

Rada Wydziału Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 02.07.2019r.

doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

4

Marek Tadeusz Letkiewicz

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Grafiki i Sztuki Mediów, 26.03.2019r.

doktor habilitowany sztuki, w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk pięknych

5

Marcin Maron

Rada Dyscypliny Nauki o sztuce Uniwersytetu Jagiellońskiego, 10.01.2020r.

doktor habilitowany w dziedzinie nauki humanistyczne, dyscyplina nauki o sztuce

6

Wojciech Mendzelewski

Rada Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 8.07.2019r.

doktor habilitowany sztuki, w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki

7

Anna Perłowska-Weiser

Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,22.01.2020r.

doktor habilitowany sztuki, w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

8

Krzysztof Rukasz

Rada Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, 24.01.2019r.

doktor habilitowany w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne

9

Joanna Polak

Rada Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,  26.06.2019r.

doktor habilitowany w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

10

Adam Skóra

Rada Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, 25.02.2014r.

doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne

11.

Alicja Snoch-Pawłowska

Rada Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 8.07.2014r.

 doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne

12.

Zbigniew Stanuch

Rada Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, 13.12.2018r.

doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk pięknych

13.

Kamil Stańczak

Rada Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,

18 grudnia 2019r.

doktor habilitowany w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

14.

Małgorzata Stępnik

Rada Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, 13.12.2017r.

doktor habilitowany w obszarze nauk humanistycznych, dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia

15

Agnieszka Zawadzka

Rada Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualne Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, 21.05.2018r.

doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne

16.

Piotr Zieleniak

Rada Dyscypliny Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, 27.02.2020r.

doktor habilitowany w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

        Rozwój kadry naukowej w Instytucie Sztuk Pięknych (doktoraty)

Lp.

Imię i nazwisko

Temat pracy doktorskiej

Data zakończenia przewodu

1

Anna Barańska

Cisza, spokój, pustka - zaprasza, wabi, woła. Obraz jako klatka filmu.

22.06.2016r. dr sztuki

2

Małgorzata Gorzelewska-Namiota

Wycinki wspomnień. Formy zapisu przeszłości.

27.02.2014r. dr sztuki

3

Jarosław Kazimierz Koziara

Land art na lotnisku – wszystko jest jednością.

27.04.2018r. dr sztuki

4

Lech Mazurek

Multi kulti – zestaw prac graficznych

21.06.2017r. dr sztuki

5

Sebastian Smit

Między linią, znakiem a płaszczyzną.

22.01.2014r. dr sztuki

6.

Radosław Skóra

Dwoistość natury artysty-rozważania na temat procesu twórczego. Rzeźba „Kula”

22.07.2020r. dr sztuki