Rozwój kadry

 Rozwój kadry naukowej w Instytucie Sztuk Pięknych (tytuł profesora)

L.p.

Imię i nazwisko

Decyzja organu nadającego tytuł/stopień i data

                                                  

Uzyskany tytuł/stopień

1

Jan Ferenc

Prezydent RP, 11.06.2015r.

profesor sztuk plastycznych

2

Jan Gryka

Prezydent RP, 20.06.2018r.

profesor sztuk plastycznych

3

Krzysztof Edward Szymanowicz

Prezydent RP, 23.09.2017r.

profesor sztuk plastycznych

          Rozwój kadry naukowej w Instytucie Sztuk Pięknych (habilitacje)

L.p.

Imię i nazwisko

Decyzja organu nadającego tytuł/stopień i data

Uzyskany tytuł/stopień

1

Małgorzata Bałdyga-Nowakowska

Rada Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, data uchwały o nadaniu stopnia 20.05.2019r.

doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

2

Alicja Kupiec

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, 26.03.2019r.

doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk projektowych

3

Robert Kuśmirowski

Rada Wydziału Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 02.07.2019r.

doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

4

Tomasz Kozak

Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,30.09.2020r.

doktor habilitowany sztuki, w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

5

Marek Tadeusz Letkiewicz

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Grafiki i Sztuki Mediów, 26.03.2019r.

doktor habilitowany sztuki, w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk pięknych

6

Marcin Maron

Rada Dyscypliny Nauki o sztuce Uniwersytetu Jagiellońskiego, 10.01.2020r.

doktor habilitowany w dziedzinie nauki humanistyczne, dyscyplina nauki o sztuce

7

Wojciech Mendzelewski

Rada Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 8.07.2019r.

doktor habilitowany sztuki, w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki

8

Barbara Niścior

Rada Dyscypliny Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, 25.01.2021r.

doktor habilitowany w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki

9

Anna Perłowska-Weiser

Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,22.01.2020r.

doktor habilitowany sztuki, w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

   10

Krzysztof Rukasz

Rada Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, 24.01.2019r.

doktor habilitowany w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne

11

Joanna Polak

Rada Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,  26.06.2019r.

doktor habilitowany w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

12

Adam Skóra

Rada Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, 25.02.2014r.

doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne

13

Alicja Snoch-Pawłowska

Rada Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 8.07.2014r.

 doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne

14

Zbigniew Stanuch

Rada Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, 13.12.2018r.

doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk pięknych

15

Kamil Stańczak

Rada Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,

18 grudnia 2019r.

doktor habilitowany w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

16

Małgorzata Stępnik

Rada Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, 13.12.2017r.

doktor habilitowany w obszarze nauk humanistycznych, dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia

17

Agnieszka Zawadzka

Rada Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualne Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, 21.05.2018r.

doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne

18

Piotr Zieleniak

Rada Dyscypliny Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, 27.02.2020r.

doktor habilitowany w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

   

Rozwój kadry naukowej w Instytucie Sztuk Pięknych (doktoraty)

Lp.

Imię i nazwisko

Temat pracy doktorskiej

Data zakończenia przewodu

1

Anna Barańska

Cisza, spokój, pustka - zaprasza, wabi, woła. Obraz jako klatka filmu.

22.06.2016r. dr sztuki

2

Małgorzata Gorzelewska-Namiota

Wycinki wspomnień. Formy zapisu przeszłości.

27.02.2014r. dr sztuki

3

Jarosław Kazimierz Koziara

Land art na lotnisku – wszystko jest jednością.

27.04.2018r. dr sztuki

4

Lech Mazurek

Multi kulti – zestaw prac graficznych

21.06.2017r. dr sztuki

5

Sebastian Smit

Między linią, znakiem a płaszczyzną.

22.01.2014r. dr sztuki

6.

Radosław Skóra

Dwoistość natury artysty-rozważania na temat procesu twórczego. Rzeźba „Kula”

22.07.2020r.dr sztuki

7.

Andrzej Mosio

BIOFORMA- między wyobraźnią a warsztatem graficznym.

23.09.2020r. dr sztuki

8.

Karol Pomykała

Przestrzeń osobista.

16.12.2020r. dr sztuki

9.

Jacek Wierzchoś

Dialog - o Człowieku

16.06.2021r. dr sztuki