Roztoczańska Stacja Naukowa w Guciowie

Historia

Stacja istnieje jako oddzielna jednostka od 1979 roku. Stanowi bazę lokalową dla studentów geografii, nauczania biologii i geografii oraz ochrony środowiska podczas przedmiotowych, kompleksowych i specjalizacyjnych ćwiczeń terenowych oraz praktyk magisterskich. W 1995 roku podjęto monitoringowe badania środowiska w oparciu o sieć instalacji terenowych, stopniowo rozszerzaną i modernizowaną. Od 1997 roku kierownikiem Stacji jest dr Jan Rodzik.
Stacja stanowi bazę dla innych jednostek badawczych UMCS i prowadzonych przez nie badań terenowych (badania gleb, zespołów roślinnych, współczesnych przekształceń środowiska geograficznego) oraz badań opadu pyłku roślin w ramach międzynarodowego „Programu Monitoringu Pyłkowego”. We współpracy ze stacjami terenowymi UW, UJ, UAM i Instytutu Agrofizyki PAN realizowany jest grant dotyczący procesów spłukiwania na stokach. Nawiązano również współpracę badawczą i organizacyjną z Roztoczańskim Parkiem Narodowym. Stacja prowadzi wspólne badania z Centrum Ekologicznym Uniwersytetu Christiana-Albrechta w Kilonii nad uwarunkowaniami i natężeniem erozji wąwozowej na Roztoczu i Wyżynie Lubelskiej.
Problemy badawcze realizowane w oparciu o Roztoczańską Stację Naukową prezentowane są w Guciowie podczas wycieczek terenowych w ramach organizowanych w ośrodku lubelskim seminariów i ogólnopolskich zjazdów towarzystw naukowych (PTGeogr., PTGeol., PTGleb.).  Studenckie Koło Naukowe Geografów organizuje co roku w Stacji obóz naukowy oraz obóz integracyjny dla studentów I roku geografii.
We współpracy z zespołem metodyków nauczania oraz nauczycieli geografii i biologii opracowano programy zajęć terenowych dla różnych szczebli kształcenia.


Pracownicy

 


Kierownik

dr Jan Rodzik – adiunkt,

Pracownicy
mgr inż. Ewa Maciejewska – specjalista,
mgr Krzysztof Stępniewski – specjalista


Kontakt

Adres:
Roztoczańska Stacja Naukowa w Guciowie INoZ UMCS,
Guciów 20, 22-470 Zwierzyniec,
tel. 84 618-62-42

Kierownik:
dr Jan Rodzik – adiunkt, p. 17 B, tel. 81 537-68-11, jan.rodzik@poczta.umcs.lublin.pl