Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN OPUS 14

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN OPUS 14 nr 2017/27/B/NZ6/01544 zostało przeprowadzone w dniu 19.09.2019. Komisja ds. rozstrzygnięcia konkursu postanowiła przyznać stypendium na stanowisko doktoranta-stypendysty Pani mgr Bożenie Kowalczyk.

    Aktualności

    Data dodania
    19 września 2019