Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela zmieni się program kształcenia na kierunkach ze specjalnością nauczycielską objętych projektem "Nauczyciel na miarę XXi wieku". 
Wprowadzane zmiany zgodne z w/w dokumentem oraz specyfikacja nowych przedmiotów w Aktualnościach - Prezentacja Projektu. 

Poniżej Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1450

    Aktualności

    Data dodania
    28 sierpnia 2019