Rozporządzenia JM Rektora

 

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi aktami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w czasie epidemii COVID-19:

* Zarządzenie Rektora UMCS Nr 33/2020 w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0511/125126-zr-nr-33-2020-projekt-procedura-dyplomowania-covid-04052020.pdf?fbclid=IwAR3f7MOqehEUpUIAl-0p3t-4W7ufG3ReiMtpNx6Xj9KgRkam2vSgJ0MgLIs

* Zarządzenie Rektora UMCS Nr 34/2020 w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji zaliczeń końcowych i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0511/125415-zr-nr-34-2020-egzaminy-zaliczenia-koncowe-covid-ostateczna-1-11-05-2020.pdf?fbclid=IwAR3JNhM9GwjFH-z9YmuxvHsYVKFJncghsH3318pdyrZEdGT-UF6ede6jwKY

* Zarządzenie Rektora UMCS Nr 35/2020 w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w czasie epidemii COVID-19

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0511/125630-zr-nr-35-2020-zarzadzenie-covid-funkcjonowanie-uniwersytetu-11-05-2020-spj.pdf

* Zarządzenie Rektora UMCS Nr 40/2020 w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich w trakciwe epidemii COVID-19

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0603/090643--zr-nr-40-2020-kwaterowanie-domy-studenckie.pdf

* Zarządzenie Rektora UMCS Nr 47/2020  w sprawie organizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym w obiektach UMCS w roku akademickim 2019/2020

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/145546-zr-nr-47-2020-org-zajec-dyd-sars.pdf

* Zarządzenie Rektora UMCS Nr 73/2020  w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,57,organizacja-zajec-w-semestrze-zimowym-2020-21,92724.chtm

* Komunikat Rektora z dn. 16.10.2020 r. 

https://www.umcs.pl/pl/komunikaty,18994,komunikat-rektora-z-dn-16-10-2020-r,94815.chtm