Rozpoczął się Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego

18 i 19 września br. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS odbywa się Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego pt. „Instytucje prawa procesowego cywilnego – stan obecny i perspektywy". Dzisiaj (18.09.) w Auli Uniwersyteckiej miało miejsce uroczyste otwarcie obrad, w którym wzięli udział: rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski, dyrektor Instytutu Nauk Prawnych prof. Leszek Leszczyński, zastępca dyrektora Instytutu i reprezentant organizatorów prof. Andrzej Jakubecki oraz dziekan WPiA prof. Anna Przyborowska-Klimczak.

Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego to największa i najważniejsza konferencja poświęcona zagadnieniom z zakresu postępowania cywilnego. Wydarzenie ma charakter cykliczny i odbywa się raz na dwa lata, stając się okazją do omówienia aktualnych problemów postępowania cywilnego oraz rozważenia potencjalnych kierunków zmian w ustawodawstwie. Dotychczasowe spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród przedstawicieli doktryny, ale również pośród licznie zgromadzonych sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, adwokatów, radców prawnych, notariuszy czy komorników. Wygłoszone wówczas referaty były zaś przyczynkiem do inspirującej dyskusji i podstawą postulatów pod adresem ustawodawcy.

Tegoroczny Zjazd, którego współorganizatorami są Katedra Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS w Lublinie i Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych, gościć będzie ok. 120 przedstawicieli nauki i praktyki polskiego postępowania cywilnego. Wydarzenie stanie się okazją do oceny aktualnego stanu prawnego oraz dalszych perspektyw dla istniejących instytucji prawa cywilnego procesowego. Przedmiotem wystąpień będą m.in. problemy dotyczące nadużycia prawa procesowego, organizacji postępowania, przymusu adwokacko-radcowskiego, przyczyn wyłączenia sędziego czy uzasadniania i doręczania orzeczeń w postępowaniu cywilnym.

Strona wydarzenia

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    18 września 2023