Rośliny Biblijne

Kolekcja Roślin Biblijnych powstała w 2003 r. według projektu mgr Krystyny Dąbrowskiej (kurator kolekcji w latach 2003-2011). Pierwotnie była ona zlokalizowana w najbliższym otoczeniu szklarni. W 2013 r. częściowo zmieniono lokalizację kolekcji, w wyniku czego została ona w znacznym stopniu przebudowana przez inż. Andrzeja Wąciora. Obecnie całość kolekcji skoncentrowana jest w jednym miejscu i znajduje się na tyłach szklarni.
Prezentujemy około 100 gatunków i odmian opatrzonych etykietami zawierającymi nazwę gatunku, jego przynależność taksonomiczną oraz werset mający nam przybliżyć okoliczności, w jakich wspomniana jest roślina na kartach Pisma Świętego. Większość roślin Biblia nazywa precyzyjnie i nie ma wątpliwości, o jakiej roślinie jest mowa, ale są też takie, co do których pewności tej nie ma. Wielu biblistów, botaników czy historyków od wielu lat toczy spór, starając się dociec, jakie to były rośliny. Przykładem niech będzie tu gorejący krzew Mojżesza, manna niebieska, czy roślina, z której zrobiono koronę cierniową dla Jezusa.
Pomimo stosunkowo niewielkiej liczby taksonów wchodzących w skład kolekcji jest ona szczególna, gdyż każdy z odwiedzających znajdzie tutaj coś dla siebie. Oprócz wrażeń czysto estetycznych zawiera również wiele głębszych treści i przesłań skłaniających do chwili zastanowienia i refleksji. Jest ona pretekstem do przeżycia fascynującej podróży w czasy Jezusa i apostołów, a nawet w jeszcze bardziej odległą przeszłość starotestamentową.
Dla botaników i miłośników roślin jest to kolekcja równie interesująca z uwagi na położenie geograficzne Ziemi Świętej. Izrael położony jest bowiem w rejonie, gdzie spotykają się różne jednostki fitogeograficzne. Spotkamy tu zatem zarówno roślinność pustynną, stepową, jak i zbiorowiska leśne czy rośliny twardolistne.
Wnikliwi obserwatorzy na pewno zauważą, że sposób, w jaki posadzono rośliny, nie jest przypadkowy. Moją intencją było przedstawienie krótkiej historii człowieka, począwszy od jego upadku w Edenie, aż do czasu odwrócenia biegu historii przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Oprac. inż. Andrzej Wącior (kurator kolekcji w latach 2011.XI.-2017.VII.)

Kurator - mgr inż. Marta Sapko