Romanistyka, II stopień

 

Nazwa kierunku

Romanistyka, II stopień

Specjalności

Tłumaczeniowa

Nauczycielska

Język wykładowy

francuski, polski

Profil kształcenia

ogólnoakademicki

 

Krótki opis kierunku

Chcesz biegle władać językiem francuskim oraz pogłębić znajomość drugiego języka romańskiego (włoskiego, hiszpańskiego lub portugalskiego), aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? Studia II stopnia na kierunku romanistyka umożliwią Ci dalsze kształcenie w zakresie języka francuskiego i jego specjalistycznych odmian oraz rozwijanie praktycznej umiejętności komunikacji w różnych sytuacjach, zwłaszcza zawodowych.

Wybierając specjalność tłumaczeniową, będziesz mógł poszerzyć i uporządkować wiedzę z zakresu teorii i praktyki przekładu różnych rodzajów tekstów (ekonomicznych, administracyjno-prawnych, technicznych, literackich) oraz z zakresu tłumaczeń ustnych (a vista, konsekutywnych i symultanicznych). Na specjalności nauczycielskiej zdobędziesz wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki języka francuskiego w odniesieniu do podstawy programowej dla III i IV etapu edukacyjnego, nabywając uprawnienia do pracy w zawodzie nauczyciela. Niezależnie od wybranej specjalności, będziesz mógł kontynuować naukę drugiego języka romańskiego oraz zdecydować, jakie zagadnienia chciałbyś poznawać w ramach przedmiotów do wyboru.

 

Wymiany międzynarodowe dla studentów

Erasmus+  na uczelniach we Francji:

Université Paris 13 – Paris Nord
https://www.univ-paris13.fr/

Université Grenoble Alpes
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/

Université de Strasbourg
https://www.unistra.fr/

Université de Poitiers
https://www.univ-poitiers.fr/

Université de Paris VII – Denis Diderot
https://u-paris.fr/en/

Université de Lille
https://www.univ-lille.fr/

Institut Catholique de Toulouse
https://www.ict-toulouse.fr/

Université de Lorraine
https://www.univ-lorraine.fr

Université d’Artois
http://www.univ-artois.fr/

 

Erasmus+ na uczelniach w Czechach:

Ostravska Univerzita v Ostrave
https://www.osu.cz/

 

Sylwetka absolwenta

Z dyplomem romanistyki możesz pracować np. w biurach tłumaczeń, urzędach, przedsiębiorstwach, instytucjach, wydawnictwach oraz wszelkich sektorach usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury francuskiej oraz włoskiej, hiszpańskiej lub portugalskiej. Mogą to być np. firmy współpracujące z francuskimi lub włoskimi, hiszpańskimi czy portugalskimi partnerami, ale też firmy zagraniczne, które mają przedstawicielstwo w Polsce. Swoją wiedzę możesz z powodzeniem wykorzystać w różnych instytucjach świadczących usługi turystyczne, ale też w mediach czy instytucjach kultury. Jeśli zdobędziesz uprawnienia nauczycielskie, możesz także uczyć w szkołach (publicznych, prywatnych lub językowych). Oczywiście ścieżka do dalszego kształcenia także jest otwarta: zarówno na studiach w szkole doktorskiej, jak i podyplomowych. 

Uprawnienia zawodowe

Uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela

Miejsca realizacji praktyk zawodowych

Biura tłumaczeń, biura podróży, firmy polskie współpracujące z partnerami zagranicznymi, polskie przedstawicielstwa firm zagranicznych (głównie francuskich), urząd miasta, instytucje kultury, szkoły (szkoły podstawowe, licea, szkoły języków obcych)

Jednostka prowadząca

Katedra Romanistyki UMCS

Opiekun kierunku

dr hab. Anna Maziarczyk, prof. UMCS 

Prodziekan odpowiedzialny za kierunek

dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS

Obsługa studentów

mgr Magdalena Gajek

Obsługa procesu dydaktycznego

mgr Katarzyna Tomczyk

 

Dodatkowe informacje (linki)

Katedra Romanistyki UMCS:

https://www.umcs.pl/pl/katedra-romanistyki,22583.htm

Facebook Romanistyki UMCS:

https://www.facebook.com/filologiaromanskaumcs

Facebook: Francuski? Lubię!:

https://www.facebook.com/groups/426089905973674

Facebook Koła Naukowego Romanistów „Romaniacy”:

https://www.facebook.com/Romaniacy-110244731131581

 

Program studiów

Od roku akad. 2019/20 oraz 2021/22:

 

 

Specjalność: Tłumaczeniowa (od roku akad. 2022/2023):

Specjalność: Nauczycielska (od roku akad. 2022/2023):