Romanistyka

Opieka nad kierunkiem:

Prodziekan:
dr Małgorzata Krzemińska-Adamek

Koordynator ds. kierunku:
dr Małgorzata Ułanek

Nadzór merytoryczny nad kierunkiem:    
dr hab. Renata Bizek-Tatara

 

 

 

Opieka dziekanatu:

Pon - Czw 10.00-14.00

     lic. Paulina Misztal
II°    mgr Magdalena Gajek

Planista:
mgr Katarzyna Derkacz

 

 

Opiekuni roku:

I° 1 r.          
I° 2. r.  
I° 3 r.  
II° 1 r.  
II° 2 r.