Rok przed maturą

Instytut Fizyki, wspólnie z Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, organizuje konkurs z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych regionu lubelskiego. Celami konkursu są: rozwijanie zainteresowań fizyką, stworzenie uczniom możliwości wykazania się wiadomościami i umiejętnościami z fizyki oraz zapoznanie uczniów z zakresem i standardami wymagań egzaminu maturalnego z fizyki. 

Poza nauczycielami informacji udziela:  

dr Waldemar Berej (Katedra Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki UMCS) 

Pokój: 353 (III p., wieżowiec)

Telefon: (81) 537-6197
e-mail: waldemar.berej@umcs.pl 


2016 r.


Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Instytut Fizyki UMCS w Lublinie, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają uczniów wszystkich klas (z wyjątkiem klas maturalnych) szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego do udziału w XI edycji (2016 r.) konkursu fizycznego Rok przed maturą.

Regulamin konkursu do pobrania (pdf)

Więcej informacji


  2015 r.


Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Instytut Fizyki UMCS w Lublinie, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają uczniów wszystkich klas (z wyjątkiem klas maturalnych) szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego do udziału w X edycji (2015 r.) konkursu fizycznego Rok przed maturą.  


2014 r.


Uprzejmie informujemy, że w 2014 r. odbędzie się kolejna - IX edycja konkursu. Podstawowe informacje o konkursie zostały przesłane do nauczycieli fizyki ze szkół zainteresowanych konkursem. Obecnie trwa opracowanie nowego Regulaminu konkursu, w tym zakresu materiału na poszczególne etapy. 

Poza nauczycielami informacji udziela: 

dr Waldemar Berej
Pokój: 353 (III p., wieżowiec)
Telefon: (81) 537-6197
e-mail: waldemar.berej@umcs.pl  


 2013 r. 


I etap konkursu odbywa się w szkołach, II etap (finał) jest przeprowadzany w Instytucie Fizyki. W tegorocznej, już ósmej edycji konkursu, finał będzie rozegrany we wtorek 11 czerwca 2013 r. W czasie, kiedy sprawdzane są rozwiązania zadań, uczestnicy mogą zwiedzać wybrane pracownie naukowe Instytutu Fizyki oraz wysłuchać wykładu ilustrowanego pokazami doświadczeń.

W roku 2012 w eliminacjach szkolnych wzięło udział 1016 uczniów, a w zawodach finałowych uczestniczyło 117 uczniów z 49 szkół.