Rok akademicki 2017/2018

I Eksperckie Seminarium Prawa Finansowego pt. "Teoretyczne konsekwencje realizacji Projektu BEPS dla polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego" odbyło się w dniu 20 października 2017 r. w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. 

» Oficjalna strona I Eksperckiego Seminarium Prawa Finansowego

Agenda I ESPF: LINK.

Sprawozdanie z I ESPF opublikowane na łamach "Wiadomości Uniwersyteckich": PDF.

Galeria zdjęć z I ESPF: LINK.

Publikacja: LINK.