Rok akademicki 2016/2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Opodatkowanie umów w działalności gospodarczej" (13 stycznia 2017 r.)

Udział w obrocie gospodarczym wiąże się z zawieraniem licznych umów handlowych. Termin „umowy handlowe” nie jest pojęciem normatywnym, podobnie jest w przypadku czynności handlowych. Sformułowanie to nawiązuje do tradycji Kodeksu handlowego, a w istocie odnosi się do umów gospodarczych. Wśród nich możemy wyróżnić umowy nazwane oraz nienazwane. Przedmiotem konferencji była analiza skutków prawnopodatkowych, jakie wywołuje zawarcie danej umowy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

» Oficjalna strona konferencji

» Agenda konferencji