Rok akademicki 2015/2016

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Podatki i opłaty samorządowe. Problemy dogmatyczne i orzecznicze" (8 stycznia 2016 r.)

Konferencja obejmowała problematykę podatków i opłat samorządowych w kontekście zmian, które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Naczelnego Sądu Administracyjnego, Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Lublinie, Kariery w Finansach i Bankowości oraz Instytutu Allerhanda. W konferencji udział wzięło czterdziestu prelegentów, zarówno studentów, jak i doktorantów. Reprezentowali oni dziesięć polskich ośrodków akademickich. 

Sprawozdanie z konferencji zostało opublikowane na łamach "Przeglądu Prawa Publicznego" 2016, nr 4 (zob. tutaj)

Trwałym efektem konferencji jest wydanie, nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, monografii naukowej pt. "Podatki i opłaty samorządowe. Aktualne problemy dogmatyczne i orzecznicze" pod redakcją naukową A. Niezgody, J. Barczaka i P. Szczęśniaka: monografia do pobrania bezpłatnie (Open Access) / wersja papierowa.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zabezpieczenia zobowiązań podatkowych – problemy praktyczne i dogmatyczne" (6 maja 2016 roku)

Tematyka konferencji dotyczyła sposobów zabezpieczeń zobowiązań podatkowych uregulowanych w przepisach Ordynacji Podatkowej oraz kwestii związanych z rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej. Organizatorem konferencji było Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego UMCS we współpracy z Katedrą Prawa Finansowego UMCS. Patronami konferencji było wydawnictwo Wolters Kluwer, wydawnictwo Od.Nowa oraz portal Prawos.pl.