Rok akademicki

Organizację roku akademickiego 2017/2018 określa PISMO OKÓLNE Nr 2/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018

§ 1 

Rok akademicki 2017/2018 trwa od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. i obejmuje:

1. SEMESTR ZIMOWY - trwa od 1 października 2017 r. do 14 lutego 2018 r., w tym:

1) okres zajęć dydaktycznych – od 2 października do 21 grudnia 2017 r.
2) wakacje zimowe – od 22 grudnia 2017 r. do 2 stycznia 2018 r.
3) okres zajęć dydaktycznych – od 3 stycznia do 31 stycznia 2018 r.
4) zimowa sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna* – od 1 do 14 lutego 2018 r.

2. Przerwa międzysemestralna – od 15 do 21 lutego 2018 r.

3. SEMESTR LETNI - trwa od 22 lutego do 13 lipca 2018 r., w tym:

1) okres zajęć dydaktycznych – od 22 lutego do 28 marca 2018 r.
2) wakacje wiosenne – od 29 marca do 4 kwietnia 2018 r.
3) okres zajęć dydaktycznych – od 5 kwietnia do 22 czerwca 2018 r.
4) letnią sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną* – od 23 czerwca do 13 lipca 2018 r.

* W tym terminie odbywają sie wszystkie programowe zaliczenia i egzaminy (tzw. pierwsze podejście)

4. WAKACJE LETNIE - od 14 lipca do 30 września 2018 r.

5. Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe odbywają się do:
1) 28 lutego 2018 r. – z zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej;
2) 24 września 2018 r. – z letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

§ 2

Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są następujące dni:

 • 1 października 2017 r. – Immatrykulacja dla studentów niestacjonarnych
 • 2 października 2017 r. – Immatrykulacja dla studentów stacjonarnych
 • 23 października 2017 r. – Inauguracja roku akademickiego 2017/2018
 • 31 października 2017 r.
 • 1 listopada 2017 r.
 • 2 listopada 2017 r.
 • 11 listopada 2017 r.
 • 24 grudnia 2017 r.
 • 25 grudnia 2017 r.
 • 26 grudnia 2017 r.
 • 1 stycznia 2018 r.
 • 2 stycznia 2018 r.
 • 6 stycznia 2018 r.
 • 30 kwietnia 2018 r.
 • 1 maja 2018 r.
 • 2 maja 2018 r.
 • 3 maja 2018 r.
 • 4 maja 2018 r.
 • 19 maja 2018 r.
 • 20 maja 2018 r.
 • 31 maja 2018 r.
 • 1 czerwca 2017 r.

Par. 3 Pisma określa m.in. liczbę poszczególnych dni tygodnia w semestrze zimowym i letnim r. akad. 2017/2018 oraz dodatkowych dni zajęć. 
Pełna treść Pisma dostępna w Aktach prawnych.


UWAGA!
PISMO OKÓLNE Nr 2/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2018/2019