Rezerwcaj sal

O rezerwację sali na Wydziale Historii i Archeologii mogą  ubiegać się członkowie społeczności akademickiej, na wydarzenia związane z aktywnością naukową i studencką.

  1. Wypełnij poniższy formularz rezerwacji sal. 
  2. Otrzymaj potwierdzenie rezerwacji. 
  3. Skieruj pismo do Dziekana Wydziału Humanistycznego z prośbą o udostępnienie sal. Pismo takie nie jest potrzebne jeśli rezerwują Państwo salę na egzaminy, zaliczenia, odrabianie zajęć itp. Wówczas wystarczy samo dokonanie rezerwacji.
  4. Sale, które mają zainstalowane oprogramowanie Teams: 24, 30, 1 i sala Rady Wydziału. 
  5. Sale, które mają oprogramowanie do streamingu: 17, 18 i 19.

LINK DO KALENDARZA REZERWACJI