Rezerwacja sal

O rezerwację sali na Wydziale Historii i Archeologii mogą  ubiegać się członkowie społeczności akademickiej, na wydarzenia związane z aktywnością naukową i studencką.

  1. Sprawdź w kalendarzu rezerwacji dostępność sali w danym dniu -> link do kalendarza rezerwacji.
  2. Wypełnij -> formularz.
  3. Otrzymaj potwierdzenie rezerwacji. 
  4. Skieruj pismo do Dziekana Wydziału z prośbą o udostępnienie sal. Pismo takie nie jest potrzebne jeśli rezerwują Państwo salę na egzaminy, zaliczenia, odrabianie zajęć itp. Wówczas wystarczy samo dokonanie rezerwacji.
  5. Sale, które mają zainstalowane oprogramowanie Teams: 24, 30, 1 i sala Rady Wydziału. 
  6. Sale, które mają oprogramowanie do streamingu: 17, 18 i 19.

LINK DO KALENDARZA REZERWACJI

LINK DO FORMULARZA