Rezerwacja sal

O rezerwację sali na Wydziale Humanistycznym mogą  ubiegać się członkowie społeczności akademickiej, na wydarzenia związane z aktywnością naukową i studencką.

  1. Wypełnij poniższy formularz rezerwacji sal. 
  2. Otrzymaj potwierdzenie rezerwacji. 
  3. Skieruj pismo do Dziekana Wydziału Humanistycznego z prośbą o udostępnienie sal. Pismo takie nie jest potrzebne jeśli rezerwują Państwo salę na egzaminy, zaliczenia, odrabianie zajęć itp. Wówczas wystarczy samo dokonanie rezerwacji.


Informacje o stanie i wyposażeniu sal, ich obciążeniu na aktualny semestr oraz rezerwacjach dostępne są pod linkiem.

System rezerwacji sal będzie funkcjonował od semestru letniego 2019/2020. 

Rezerwacja sal na Wydziale Humanistycznym

Formularz służy do rezerwacji sal na Wydziale Humanistycznym.