Gaudeamus na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej

Uroczyste „Gaudeamus” zabrzmiało na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. 23 października 2017 r. w auli Wydziału Prawa i Administracji odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego 2017/2018. UMCS to uczelnia z 73-letnią tradycją, która wykształciła dotąd ponad 234 tysiące studentów.

Podczas uroczystości zostało wręczonych wiele nagród i odznaczeń, m.in. Nagroda Naukowa Marii Curie oraz Nagroda im. Jerzego Giedroycia, odbyła się także immatrykulacja najlepszych studentów i doktorantów. Inaugurację zwieńczył koncert „Dźwięki 700-letniego Lublina” – widowisko muzyczne stworzone przez wybitnego artystę, Tomasza Momota, które odbyło się w „Chatce Żaka”.

 Fot. Bartosz Proll.

    Reportaże TV UMCS

    Data dodania
    26 października 2017