Relacje z wydarzeń od 2018/2019

„Magia Słowa - literatura rosyjska w interpretacji uczniów szkół ponadpodstawowych" – kolejna edycja konkursu

W grudniu 2021 roku odbyła się kolejna edycja konkursu recytatorskiego pt. "Magia Słowa - literatura rosyjska w interpretacji uczniów szkół ponadpodstawowych", tym razem w formule on-line. Konkurs został zorganizowany przez Katedrę Lingwistyki Stosowanej UMCS oraz Katedrę Przekładoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Zgłoszenia były przyjmowane w dniach 22.11.2021-13.12.2021, a wyniki ogłoszono w dniu 21 grudnia 2021 r. Zadaniem konkursowym było przesłanie nagrania video, na którym uczeń prezentuje własną interpretację wskazanego fragmentu wiersza Муха-Цокотуха. Komisja oceniała interpretację utworu, poprawność językową (wymowa, intonacja, akcent) oraz warsztat artystyczny. W Konkursie wzięło udział 5 uczestników ze szkół ponadpodstawowych z Lublina, Hrubieszowa, Białej Podlaskiej, Starachowic i Ostrowca Świętokrzyskiego.

Jury w składzie: dr Marcin Dziwisz (Katedra Przekładoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie) oraz dr Agnieszka Potyrańska (Katedra Lingwistyki Stosowanej UMCS w Lublinie) przyznało następujące miejsca:

 

Laureaci:

I miejsce (ex aequo):

Zuzanna Wróbel (ZSO nr 3, II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater w Białej Podlaskiej)

Maja Wróbel (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, II LO im. E. Plater w Białej Podlaskiej)

 

II miejsce:

Aleksandra Feliksiak (I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie)

 

III miejsce:

Julia Plech (Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim)

 

Wyróżnienia:

Jakub Drąg (Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. KEN w Białej Podlaskiej)

Sebastian Borek (I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie)

Karolina Ostrowska (ZSO nr 3 II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater w Białej Podlaskiej)

Maria Sałamatow (ZSO nr 3 II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater w Białej Podlaskiej)

 

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania Biuru Promocji UMCS za przekazane nagrody rzeczowe. Dziękujemy Uczniom za udział, a Nauczycielom za trud włożony w przygotowanie swoich podopiecznych. Zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku!

Agnieszka Potyrańska

 


 

W grudniu 2020 roku odbyła się kolejna edycja konkursu recytatorskiego pt. "Magia Słowa - literatura rosyjska w interpretacji uczniów szkół ponadpodstawowych", tym razem w formule on-line. Konkurs został zorganizowany przez Katedrę Lingwistyki Stosowanej UMCS oraz Katedrę Przekładoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Zgłoszenia były przyjmowane w dniach 04.12.2020-18.12.2020, a wyniki ogłoszono w dniu 21 grudnia 2020 r.

Zadaniem konkursowym bylo przesłanie nagrania video, na którym uczeń prezentuje własną intepretację wskazanego fragmentu wiersza Kornieja Czukowskiego Телефон.

W Konkursie wzięło udział 21 uczestników, w tym uczniowie szkół ponadpodstawowych z Lublina, Białej Podlaskiej, z Hrubieszowa, z Parczewa i z Włodawy.

Jury w składzie: dr Marcin Dziwisz (Katedra Przekładoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie) oraz dr Agnieszka Potyrańska (Katedra Lingwistyki Stosowanej UMCS w Lublinie) przyznało następujące miejsca:
Laureaci
I miejsce: Zuzanna Wróbel (ZSO nr 3 II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater)
I miejsce (ex aequo): Maja Wróbel (ZSO nr 3 II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater)
II miejsce:Karolina Bartsch (I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie)
III miejsce: Paweł Jerzyna (I LO im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie)
 
Wyróżnienie:
- Julia Śpiewak (II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie)
- Amelia Pawluk  (I LO im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie)
- Ignacy Jarmosiewicz (LO im. Mikołaja Kopernika w Parczewie)
- Natalia Bartnicka (I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie)
Karolina Ciechan (VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie)
 
Serdecznie gratulujemy Laureatom oraz osobom wyróżnionym!
Nagrody rzeczowe dla laureatów i osób wyróżnionych zostaną dostarczone do szkół na początku stycznia.
 
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Uczniom za udział, a Nauczycielom za trud włożony w przygotowanie swoich podopiecznych.
Zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rok akademicki 2020/2021 rozpoczął się w UMCS w trybie on-line. Nie rezygnujemy jednak z organizacji warsztatów, wykładów i konkursów dla Uczniów szkół patronackich UMCS. Dnia 10.11.2020 obyły się warsztaty pt. "Terminologia medyczna w warsztacie tłumacza", które poprowadziła dr Anna Dąbrowska z Katedry Lingwistyki Stosowanej. Naszymi gośćmi byli uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie wraz z Opiekunem, dr Neonilą Pawluk. Dziękujemy za udział!

 


13 grudnia 2019 r. odbył się konkurs recytatorski pt. Magia słowa - literatura rosyjska w interpretacji uczniów szkół ponadpodstawowych. Organizatorem była dr Agnieszka Potyrańska z Katedry Lingwistyki Stosowanej. Uroczystego otwarcia konkursu dokonał prof. Jarosław Krajka, Kierownik Katedry Lingwistyki Stosowanej. Konferansjerkami były studentki II USM AR lingwistyki stosowanej: Pani Daryna Martyniuk oraz Pani Dominika Dąbrowa. Konkurs został objęty patronatem Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS oraz Stowarzyszenia Miłośników Języka, Literatury i Kultury Rosyjskiej.

Uczniowie zaprezentowali utwory klasyków literatury rosyjskiej 

Jury w składzie: dr Leszek Mikrut (Przwodniczący, UMCS Lublin), dr Małgorzata Ułanek (UMCS Lublin), dr Marcin Dziwisz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) spośród 19 uczestników wyłoniło Laureatów oraz przynało 3 wyróżnienia.

W kategorii uczestnik rosyjskojęzyczny:

 I miejsce - Anastazja Babenko (V LO, Lublin)

II miejsce - Ksenia Matwijczuk (I LO im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu)

III miejsce - Anna Muler (VIII LO im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie)

W kategorii uczestnik polskojęzyczny:

 I miejsce - Marta Kuraszko (I LO im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie)

II miejsce - Izabela Mrozowska (I LO im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie)

III miejsce - Zuzanna Wróbel (ZSO nr 3 II LO im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej)

Wyróżnienia:

 Anna Najczuk (I LO im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie)

Magdalena Stryczek (I LO im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu)

Aleksandra Wesołek (I LO im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie)

Laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w konkursie za rok!

Galeria.

 


 W dniu 5 grudnia 2019 r. dr Marta Michaluk wraz ze studentami przybliżyła uczniom historię i kulturę niemiecką. Dziekujemy za udział!


 8 listopada 2019 r. odbył się wykład pt. "Dance - culture - communication from a Polish/American perspective". Prowadzącym był prof. Joseph W. Alter (San Diego), który na zaproszenie prof. Joanny Pędzisz z Katedry Lingwistyki Stosowanej spotkał się z uczniami szkół patronakich UMCS. Dodatkową atrakcją był fakt, że wykład był tłumaczony symultanicznie przez studentów lingwistyki stosowanej.


 Cykl "Spotkań z lingwistyką" w roku akademickim 2019/2020 zaingurował wykład dr Pawła Aleksandrowicza pt. "Jak przetłumaczyć swój ulubiony film, serial lub grę komputerową. Warsztaty z tłumaczenia audiowizualnego", który odbył się 25 października 2019 r. Jak zawsze, wykład cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Dziękujemy wszystkim za udział!


 Tradycyjnie już we wrześniu świętujemy dzień św. Hieronimka. 30 września odbyła się VI edycja Hieronimek. Pracownicy Katedry Lingwistyki Stosowanej przygotowali szerego różnych wykładów, prezentacji i konkursów językowych. Naszymi gośćmi byli uczniowie ze szkół z Lublina, Świdnika, Białej Podlaskiej, Hrubieszowa, Opola Lubelskiego, Woli Gułowskiej, Adamowa - łącznie około 500 osób. Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy za rok! 

 


 Ze względu na ogromne zainteresowanie warsztatami z języka hiszpańskiego zorganizowaliśmy dodatkowe spotkanie w dn. 5.04.2019 r. Tym razem dwaj studenci lingwistyki stosowanej: p. Jan Danczowski oraz p. Kacper Suchora przybliżyli słuchaczom kulturę krajów hispanojęzycznych. Galeria

 


 22 marca 2019 r. - Dzień Otwartych Drzwi! Pracownicy Zakładu Lingwistyki Stosowanej oraz studenci wszystkich profili językowych przygotowali dla kandydatów na studia bogatą ofertę wykładów, warsztatów i konkursów. Zaiteresowanie, jak co roku, było ogromne! Galeria

   

 


15 marca 2019 r. to spotkanie z językiem hiszpańskim. Studenci lingwystyki stosowanej: p. Natalia Kula, p. Daria Durka, p. Kacper Stachurski oraz p. Martyna Karwacka poprowadzili warsztaty pt. "Z hiszpańskim na ty!". Cieszymy się z tak licznego przybycia! Więcej zdjęć w Galerii.

 


 "Spotkania z lingwistyką" w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 rozpoczęła dr Agnieszka Mierzwińska-Hajnos z tematem "Towards Multimodality: Where Image, Text, Music and Gestures Blend". Zainteresowanie tematem było ogromne! Dziękujemy za tak liczne przybycie.


 W dniu 1 lutego 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu "Spoktania z lingwistyką". Tym razem spotkanie pt. "Pożeramy przestrzeń!", "Niech ruch wybrzmi!", "Ręce jak przez galaretę". Zrozumieć tancerza: kilka słów o języku tańca współczesnego poprowadziła dr hab. Joanna Pędzisz. Dziękujemy wszystkim za przybycie!


 W ramach "Spotkań z lingwistyką" w dniu 18.01.2019 odbyły się warsztaty z języka niemieckiego pt. "Niemieckie przysłowia ukryte za internetowymi emoji". Spotkanie prowadziły studentki II USM: p. Alicja Listoś, p. Agnieszka Biłgorajska i p. Natalia Sekuła, które na zajęciach z dr Moniką Janicką opracowały materiały autorskie, wykorzystane podczas warsztatów. Dziękujemy Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Świdniku za przybycie! Galeria zdjęć.

 


 W dniu 16 stycznia 2019 roku Studenci i Pracownicy Zakładu Lingwistyki Stosowanej odwiedzili I Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej oraz II LO im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej. Dr Jolanta Knieja prowadziła warsztaty z języka niemieckiego pt. Nosi kaptur to bandyta, maluje po ścianach – wandal! Nasze spojrzenie na polskie i niemieckie graffiti oraz Asterix, Obelix und andere Protagonisten aus der Comicreihe Asterix; unter aufmerksamer Aufsicht des freundlichen Translatorsdr Agnieszka Potyrańska wraz ze studetnkami I USM: p. Małgorzatą Lipską, p. Justyną Welk, p. Anną Kosiachenko i p. Daryna Martyniuk zorganizowała warszaty z języka rosyjskiego. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

 


Na zaproszenie Prywatnego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie studenci lingwistyki stosowanej, p. Marlena Szczupak i p. Patryk Kowalczyk prowadzili warsztaty z języka niemieckiego i "stacje uczenia się" dla uczniów 7 i 8 klasy. Spotkanie odbyło się w dniu 15 stycznia 2019. Dziękujemy za zaproszenie!


 

W dniu 14 grudnia 2018 r. odbyły się kolejne warsztaty dla uczniów szkół patronackich UMCS. Tym razem  studenci pod okiem dr Marty Chodkiweicz zaprezentowali temat Tłumaczenie filmów od kuchni – doświadczenia studentów lingwistyki stosowanej. Dziękujemy wszystkim uczniom i ich opiekunom za obecość! Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w Galerii.

  

 


 Na zaproszenie III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie w dniu 4.12.2018 r. nasi studenci prowadzili warsztaty z języka francuskiego na bazie projektu pt. "Misja Kanada" (pomysł i opracowanie: dr Monika Janicka).


W tym roku po raz kolejny zostaliśmy zaproszeni przez XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie na Dni Języków Obcych organizowanych w szkole w dniach 27-28 listopada. Tym razem nie tylko nasi studenci prowadzili warsztaty językowe (blisko 30-osobowa grupa!!!), ale też dr Paweł Aleksandrowicz wygłosił wykład o tłumaczeniach audiowizualnych cieszący się ogromną popularnością. Nasza silna ekipa prowadziła warsztaty z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego, a także zorgazniwała dla uczniów tzw. stacje uczenia się. Koordynator warsztatów: dr Agnieszka Potyrańska. Dziękujemy za zaproszenie! Więcej zdjęć w Galerii.

 


 

W dniu 16 listopada 2018 roku Pani dr Jolanta Knieja prowadziła warsztaty z języka niemieckiego pt. "Nosi kaptur to bandyta, maluje po ścianach – wandal! Nasze spojrzenie na polskie i niemieckie graffiti". Jak zwykle uczniowe i nauczyciele byli zadowoleni ze spotkania z lingwistyką i poprosili o kolejne warsztaty językowe.


W dniu 19 października odbył się wykład dr. Pawła Aleksandrowicza pt. "Jak przetłumaczyć swój ulubiony film, serial lub grę komputerową. Warsztaty z tłumaczenia audiowizualnego". Jak zwykle temat ten cieszył się ogromną popularnością i aula była zapełniona niemal po brzegi! Dziekujemy wszystkim obecnym uczniom i nauczycielom ze szkół patronakich UMCS.


 

Cykl spotkań edukacyjnych i warsztatów dla uczniów szkół patronackich UMCS w roku akademickim 2018/2019 rozpoczęło V Święto Tłumaczy - Hieronimki. Zakład Lingwistyki Stosowanej zaprezentował swoją bogatą ofertę ksztalcenia, a studenci zachęcali kandydatów do podjęcia studiów lingwistycznych. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.