Relacja z konferencji "Praca ludzka" 29.09-1.10.2016

W dniach 29 września – 1 października 2016 r. na Wydziale Humanistycznym odbyła się interdyscypinarna konferencja naukowa „Praca ludzka”, dedykowana pamięci Andrzeja Bączkowskiego. Wydarzenie pod patronatem JM Rektora UMCS zostało przygotowane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Instytut Filologii Polskiej UMCS wspólnie z Polską Akademią Umiejętności w Krakowie. W obradach wzięli udział naukowcy, politycy i działacze społeczni, osoby i przedstawiciele instytucji prowadzących praktyczną działalność związaną z zatrudnieniem bezrobotnych i organizowaniem różnych form alternatywnej działalności społecznej. Przedmiotem refleksji był problem pracy oceniany z różnych perspektyw: politologicznej socjologicznej, prawnej, ekonomicznej, humanistycznej i filozoficznej.
Nadzieją organizatorów jest kontynuowamie analizy i badanie zmieniającej się filozofii i praktyki pracy w Polsce. Pragną problematyką pracy zainteresować wszystkich, którzy dostrzegają paradoksy i wyzwania współczesnego rynku pracy i gotowi są uczestniczyć w negocjowaniu zarówno ekonomicznego, jak humanistycznego sensu nowych form organizacji pracy.

Fot. Bartosz Proll.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    3 października 2016