Relacja podsumowująca Studencką Debatę „Strategia Lublin 2020 oczami studentów”

20 lutego 2013 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej odbyła się kolejna studencka debata „Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce”, zorganizowana przez dr Dagmarę Kociubę z Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania UMCS wraz ze studentami I roku gospodarki przestrzennej.

Spotkanie było kontynuacją inauguracyjnej debaty „Strategia Lublin 2020 oczami studentów”, która odbyła się na Wydziale NoZiGP 21 stycznia 2013 roku. W dyskusji, oprócz licznie przybyłych studentów, udział wzięli: prof. Urszula Bobryk – Prorektor ds. Studenckich UMCS, dr hab. Radosław Dobrowolski, prof. nadzw. – Dziekan Wydziału NoZiGP, dr Jolanta Rodzoś – Prodziekan Wydziału NoZiGP, a także prof. Marian Harasimiuk – Kierownik Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania. Moderatorem spotkania była Starościna pierwszego roku kierunku Gospodarka Przestrzenna p. Katarzyna Wiśniewska.

Obecni na spotkaniu pracownicy Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin: p. Dyrektor Krzysztof Komorski, p. Sylwia Szajc, p. dr Jacek Warda oraz p. Marcin Skrzypek z dumą oznajmili, iż zostały podjęte odpowiednie działania zainicjowane postulatami zgłaszanymi przez studentów podczas inauguracyjnej debaty, czego rezultaty można już zaobserwować w przestrzeni miasta.

Podczas debaty dyskutowano nad kolejnymi aspektami Strategii Lublin 2020, takimi jak Przedsiębiorczość i Akademickość. Studenci chętnie wyrażali swoje zdanie, mówili o obawach i problemach związanych z podjęciem pracy podczas studiów oraz wykazali duże zainteresowanie zdobywaniem doświadczenia poprzez udział w stażach, praktykach i wolontariacie. Z ust pracowników UM padło wiele cennych porad i wskazówek dotyczących otwierania własnej działalności gospodarczej przez młodych ludzi oraz projektów wspierających studentów w doborze kierunku kariery zawodowej. Podkreślano też rolę akademickich biur karier w rozwoju przedsiębiorczości wśród studentów. Poruszone zostały również zagadnienia dotyczące zachowania i podkreślenia akademickiej atmosfery miasta, głównie poprzez organizację wspólnych przedsięwzięć kulturalnych.

Po raz kolejny debata okazała się niezwykle wartościową platformą wymiany myśli między środowiskiem studenckim a przedstawicielami Urzędu Miasta. Podkreślona została potrzeba wspólnego działania na rzecz poprawy jakości życia w Lublinie oraz organizowania kolejnych spotkań. Efektem końcowym podjętej dyskusji stały się deklaracje współpracy obu stron zarówno na polu studenckiej kultury, jak i kreowania przyjaznego i efektywnego rynku pracy w mieście.

Debatę swoim patronatem objęli: JM Rektor UMCS dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. oraz Dziekan Wydziału NoZiGP dr hab. Radosław Dobrowolski, prof. nadzw.

Z kolei patronat medialny nad Studencką Debatą sprawuje Akademickie Radio Centrum UMCS.

Organizatorzy

    Aktualności

    Data dodania
    21 lutego 2013