Rekrutacja 2023/24

Wydział Artystyczny

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Grafika     Zobacz   Zobacz  
Malarstwo     Zobacz      
Jazz i muzyka estradowa Zobacz       Zobacz  
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Zobacz       Zobacz  
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Zobacz       Zobacz  
Graphic Arts (kierunek prowadzony w j. ang.)         Zobacz  

Wydział Biologii i Biotechnologii

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Biologia         Zobacz  
Biologia, spec. biologia medyczna Zobacz          
Biologia, spec. bioinformatyka Zobacz          
Biologia, spec. biologia środowiskowa Zobacz          
Biologia, spec. mikrobiologia Zobacz          
Biologia, spec. biochemia z biologią molekularną Zobacz          
Biotechnologia Zobacz       Zobacz  
Biology, spec. Medical Biology (studia płatne w j. ang.) Zobacz          
Sustainability Management (studia płatne w j. ang.) Zobacz          
Biology, spec. Molecular Biology (studia płatne w j. ang.)         Zobacz  

Wydział Chemii

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Chemia, spec. analityka chemiczna Zobacz       Zobacz  
Chemia, spec. chemia kryminalistyczna Zobacz       Zobacz  
Chemia, spec. chemia podstawowa i stosowana         Zobacz  
Chemia, spec. chemia środków bioaktywnych i kosmetyków Zobacz       Zobacz  
Chemia, spec. chemia materiałowa           Zobacz
Inżynieria światłowodowa* Zobacz inż.          
Chemistry, spec. Material Chemistry (studia płatne w j. ang.)         Zobacz  

Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Analityka gospodarcza Zobacz       Zobacz  
Ekobiznes Zobacz Zobacz        
Ekonomia Zobacz       Zobacz  
Finanse i rachunkowość Zobacz Zobacz     Zobacz Zobacz
Logistyka Zobacz       Zobacz Zobacz
Międzynarodowe stosunki gospodarcze Zobacz       Zobacz  
Zarządzanie Zobacz       Zobacz Zobacz
Business Analytics (j. ang.) Zobacz          
Data Science (j. ang.)         Zobacz  

Wydział Filologiczny

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Anglistyka Zobacz       Zobacz  
Architektura informacji Zobacz       Zobacz  
E-edytorstwo i techniki redakcyjne Zobacz       Zobacz  
Filologia polska Zobacz       Zobacz  
Germanistyka Zobacz       Zobacz  
Hispanistyka Zobacz       Zobacz  
Italianistyka Zobacz          
Kulturoznawstawo Zobacz       Zobacz  
Lingwistyka stosowana, j. angielski z niemieckim Zobacz       Zobacz  
Lingwistyka stosowana, j. angielski z francuskim Zobacz       Zobacz  
Lingwistyka stosowana, j. angielski z rosyjskim Zobacz       Zobacz  
Lingwistyka stosowana, j. angielski z hiszpańskim Zobacz       Zobacz  
Lingwistyka stosowana, j. angielski z portugalskim Zobacz       Zobacz  
Lingwistyka stosowana, j. niemiecki z angielskim Zobacz       Zobacz  
Logopedia z audiologią Zobacz       Zobacz  
Polsko-niemieckie studia kulturowe i traslatorskie Zobacz          
Portugalistyka, studia portugalsko-brazylijskie Zobacz          
Romanistyka Zobacz       Zobacz  
Rusycystyka Zobacz          
Technologie cyfrowe w animacji kultury Zobacz       Zobacz  
Ukrainistyka Zobacz          
Intercultural communication in education and the workplace (studia płatne w j. ang.)         Zobacz  

Wydział Fiolozofii i Socjologii

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Europeistyka Zobacz          
Filozofia Zobacz          
Kognitywistyka Zobacz       Zobacz  
Kreatywność społeczna Zobacz          
Kreatywność i projektowanie społeczne         Zobacz  
Migracje i mobilność         Zobacz  
Socjologia Zobacz       Zobacz  
Zarządzanie w politykach publicznych Zobacz          

Wydział Historii i Archeologii

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Archeologia Zobacz       Zobacz  
Historia Zobacz       Zobacz  
Archiwistyka i nowoczesne zarządzenie zapisami informacyjnymi Zobacz       Zobacz  
Geoarcheologia     Zobacz      
Geowizualizacja historyczna i archeologiczna Zobacz          
Turystyka historyczna Zobacz          

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Bezpieczeństwo radiacyjne Zobacz          
Fizyka techniczna Zobacz inż.       Zobacz  
Inżynieria nowoczesnych materiałów Zobacz inż.          
Fizyka Zobacz          
Informatyka Zobacz       Zobacz  
Matematyka Zobacz       Zobacz  
Matematyka w finansach Zobacz       Zobacz  
Nauczanie matematyki i informatyki Zobacz       Zobacz  
Technical physics (studia płatne w j. ang.) Zobacz inż.          

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Geografia Zobacz       Zobacz  
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe Zobacz inż.          
Geoinformatyka Zobacz inż.       Zobacz  
Gospodarka przestrzenna Zobacz inż.       Zobacz  
Turystyka i Rekreacja Zobacz       Zobacz  
Tourism management (studia w j. ang.) Zobacz          

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Psychologia     Zobacz      
Animacja kultury Zobacz       Zobacz  
Pedagogika Zobacz Zobacz     Zobacz Zobacz
Pedagogika specjalna     Zobacz Zobacz    
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna     Zobacz Zobacz    
Pedagogika resocjalizacyjna Zobacz       Zobacz  
Praca socjalna Zobacz       Zobacz Zobacz
Rozwój zasobów ludzkich         Zobacz  

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Administracja i zarządzanie publiczne Zobacz          
Administracja publiczna         Zobacz  
Bezpieczeństwo narodowe Zobacz Zobacz     Zobacz Zobacz
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Zobacz       Zobacz  
Nowe media           Zobacz
Politologia Zobacz       Zobacz  
Produkcja medialna Zobacz       Zobacz  
Public relations i zarządzanie informacją Zobacz          
Społeczeństwo informacyjne Zobacz          
Stosunki międzynarodowe Zobacz       Zobacz  
International relations (studia w j. ang.) Zobacz       Zobacz  
IT cyber security (studia w j. ang.)         Zobacz  

Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)
Prawo     Zobacz Zobacz    
Bezpieczeństwo wewnętrzne Zobacz Zobacz     Zobacz Zobacz
Kryminologia Zobacz Zobacz     Zobacz Zobacz
Prawno-administracyjny Zobacz Zobacz     Zobacz Zobacz
Prawno-biznesowy Zobacz Zobacz        
Prawno-menadżerski         Zobacz Zobacz
Prawo międzynarodowe i prawo UE         Zobacz