Rekrutacja na studia

Studia I stopnia i jednolite magisterskie:

Studia II stopnia:

 

O rekrutacji na studia na naszym Wydziale możesz porozmawiać z:

Wydział Humanistyczny UMCS oferuje:

  • Doskonałą kadrę naukową – szerokie grono specjalistów – naukowców sprawia, że studiowanie staje się niezwykle ciekawym sposobem zgłębiania wiedzy z danej dziedziny nauki.
  • Nowoczesną infrastrukturę – zarówno sam budynek, jak i wszystkie sale dostosowane są do potrzeb dydaktycznych (np. laboratoria językowe wyposażone są w nowoczesny sprzęt: rzutniki, zestawy audiowizualne, kamery, mikrofony, dyktafony, posiadamy dwa nowoczesne laboratoria do nauki tłumaczeń symultanicznych oraz oprogramowanie do wspomagania procesu tłumaczenia SDL Trados i oprogramowanie do tłumaczeń filmowych EZTitles).
  • Ponad 20 kierunków studiów wraz z interesującą propozycją tradycyjnych i unikatowych specjalności i specjalizacji.
  • Zajęcia w ramach poszczególnych kierunków prowadzone w wielu językach, m.in. przez native speaker, np. angielskim, niemieckim, francuskim, portugalskim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim, czeskim, słowackim, bułgarskim.
  • Ofertę edukacyjną, która uwzględnia potrzeby wewnętrznych i zewnętrznych odbiorców, co pozwala na dobrą współpracę Wydziału z różnymi jednostkami i instytucjami: samorządem Lublina, Lubelskim Urzędem Marszałkowskim, przedsiębiorstwami turystycznymi, archiwami, innymi instytucjami oświatowymi, fundacjami i stowarzyszeniami regionalnymi oraz ogólnopolskimi.
  • Innowacyjne programy praktyk pedagogicznych – pozwalają na doskonałe przygotowanie do pracy przyszłych pedagogów, a także na rozpoznanie potrzeb rynku edukacji, szkolnictwa i oświaty.
  • Bogatą ofertę staży i dodatkowych szkoleń – m.in. w instytucjach samorządowych, muzeach, archiwach, biurach turystycznych, biurach tłumaczeń, poradniach logopedycznych, bibliotekach, wydawnictwach oraz mediach – pozwala nie tylko na zgłębianie tajników wybranej profesji (tłumacza, archiwisty, teatrologa, dziennikarza, logopedy itd.), ale także na ukształtowanie przyszłego uczestnika rynku pracy tak, by potrafił właściwie wykorzystać zdobytą na studiach wiedzę.
  • Program Erasmus – Wydział Humanistyczny ma porozumienia z ponad 50 uniwersytetami w całej Europie, m.in. z Hiszpanii, Czech, Belgii, Litwy, Francji, Niemiec, Słowacji. Erasmus umożliwia realizację kształcenia w ośrodkach zagranicznych w ramach wymiany studenckiej.
  • Liczne i różnorodne wydarzenia naukowo-kulturalne organizowane przez pracowników naukowych i studentów, nierzadko przy współpracy z innymi uczelniami, instytucjami i organizacjami, np. Noc Kultury, Festiwal Nauki, Festiwal Piosenki Rosyjskiej, Dzień Historyka, Hieronimki – Międzynarodowy Dzień Tłumacza na UMCS, festiwale archeologiczno-historyczne, rekonstrukcje historyczne, konkursy historii mówionej, pokazy filmowe.