Rekrutacja do projektu „Nauczyciel na miarę XXI wieku”

Trwa rekrutacja do projektu „Nauczyciel na miarę XXI wieku”, przeznaczonego dla studentów/-ek kierunków o specjalności nauczycielskiej z Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie.

Rekrutacja do Projektu skierowana jest do kandydatów/-ek na studia II stopnia, które są objęte Projektem „Nauczyciel na miarę XXI wieku”, tj. filologia polska, lingwistyka stosowana, historia, romanistyka, hispanistyka.

Do udziału w Projekcie mogą zostać zakwalifikowane osoby, które zostały przyjęte na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2019/2020 oraz wybiorą specjalność nauczycielską na danym kierunku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Projektu:

    Aktualności

    Data dodania
    19 września 2019