Rekrutacja 2022

Zapraszamy do serwisu dla kandydatów na studia rekrutacja.umcs.pl!

Wszelkie pytania dotyczące przebiegu rekrutacji na kierunki prowadzone przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS prosimy kierować na adres wnozigp.kandydat@mail.umcs.pl

W serwisie można znaleźć informacje o opłatach, terminach, przeliczaniu punktów, a także szczegółowe opisy kierunków.

Studia pierwszego stopnia:

Studia drugiego stopnia:

Studia podyplomowe: