Rekrutacja 2019/2020

Więcej informacji dotyczących rekrutacji do Szkół Doktorskich można znaleźć w zakładce Kandydat.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się według następującego terminarza:

 • 15.07.2019 r. - uruchomienie rejestracji kandydatów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;
 • 19.08.2019 r. - rozpoczęcie przyjmowania dokumentów kandydatów: ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin;
 • 23.08.2019 r. - zakończenie rejestracji kandydatów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;
 • 23.08.2019 r. - zakończenie przyjmowania dokumentów od kandydatów. Dokumenty wysłane pocztą muszą wpłynąć do 23.08.2019 r. na adres biura Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych (ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin);
 • 02.09-07.09.2019 r. - rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami w ramach dyscyplin:
  • 02.09.2019 r. - filozofia;
  • 03.09.2019 r. - historia;
  • 04.09.2019 r. - językoznawstwo;
  • 05.09.2019 r. - literaturoznawstwo;
  • 06.09.2019 r. - nauki o kulturze i religii;
  • 07.09.2019 r. - sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;
 • 10.09.2019 r. - posiedzenie komisji;
 • 12.09.2019 r. - ogłoszenie wyników.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się według następującego terminarza:

 • 17.06.2019 r. - uruchomienie rejestracji Kandydatów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;
 • 17.06.2019 r. - rozpoczęcie przyjmowania dokumentów kandydatów: ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin;
 • 20.07.2019 r. - zakończenie rejestracji kandydatów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;
 • 22.07.2019 r., zakończenie przyjmowania dokumentów od kandydatów. Dokumenty wysłane pocztą muszą wpłynąć do 22.07.2019 r. na adres biura Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin). Cudzoziemcy mogą przesłać skany dokumentów na adres mailowy Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (liczy się data wpłynięcia dokumentów);
 • 27.07-31.07.2019 r. - rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami w ramach dyscyplin:
  • 27.07.2019 r. - nauki prawne, nauki socjologiczne;
  • 29.07.2019 r. - ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości;
  • 30.07.2019 r. - pedagogika, psychologia;
  • 31.07.2019 r. - nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach;
 • 03.08.2019 r. - ogłoszenie wyników.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się według następującego terminarza:

 • 17.06.2019 r. - uruchomienie rejestracji Kandydatów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;
 • 17.06.2019 r. - rozpoczęcie przyjmowania dokumentów kandydatów: ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin;
 • 19.07.2019 r. - wyznaczenie przez Pełnomocnika składu Podkomisji do przeprowadzenia oceny kandydatów w zakresie poszczególnych dyscyplin naukowych;
 • 19.08.2019 r. - zakończenie rejestracji Kandydatów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;
 • 19.08.2019 r. - zakończenie przyjmowania dokumentów od kandydatów. Dokumenty wysłane pocztą muszą wpłynąć do 19.08.2019 r.;
 • 23.08.2019 r. - posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej mające na celu organizację procesu rekrutacji w ramach dyscyplin naukowych;
 • 26.08-02.09.2019 r. - rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami w ramach dyscyplin:
  • 26.08.2019 r. - nauki biologiczne;
  • 27.08.2019 r. - nauki chemiczne;
  • 28.08.2019 r. - nauki o Ziemi i środowisku;
  • 29.08.2019 r. - matematyka;
  • 30.08.2019 r. - rolnictwo i ogrodnictwo;
  • 02.09.2019 r. - nauki fizyczne;
 • 09.09.2019 r. - posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu sporządzenia protokołu zbiorczego, którego załącznikiem jest lista rankingowa uczestników postępowania wraz z rekomendacją bądź odmową rekomendacji odnośnie przyjęcia danego kandydata do szkoły doktorskiej;
 • 10-13.09.2019 r. - przekazanie protokołu Rektorowi lub upoważnionemu przez niego Prorektorowi oraz dokonanie wpisów na listę doktorantów.