Rekrutacja

Szanowni Kandydaci,

aspirujący na studia doktoranckie na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w roku akademickim 2017/18.

Niżej przedstawiamy informacje, które ułatwią Państwu podjęcie optymalnej decyzji, dotyczącej przyszłej realizacji studiów doktoranckich na naszym Wydziale.

Bardzo proszę o zapoznanie się z naszymi propozycjami.

 

KIERUNEK

 

ZAKŁAD

 

LICZBA

MIEJSC

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA

ZAKRES TEMATYKI BADAWCZEJ LUB TEMAT PRZYSZŁEJ PRACY DOKTORSKIEJ

UWAGI

BIOLOGIA

Botaniki i Mykologii

1

prof. dr hab. Wiesław Mułenko

Grzyby pasożytnicze roślin naczyniowych w Tatrach – aspekty florystyczno-ekologiczne (bogactwo, różnorodność, sukcesja na obszarach zdeformowanych, itp.).

Praca w oparciu o zebrane już materiały

Zoologii

1

Dr hab. Ewa Pietrykowska-Tudruj

Bionomia oraz ultramorfologia wczesnych stadiów rozwojowych  wybranych gatunków chrząszczy myrmekofilnych lub mycetofilnych

Wymagana rozmowa i akceptacja kandydata z opiekunem

Biochemii

2

Dr hab. Magdalena Staszczak

Selektywna degradacja białek z udziałem wewnątrzkomórkowego szlaku ubikwityna-proteasom

 

______

Anatomii i Cytologii Roślin

1

Dr hab. Ewa Szczuka prof. UMCS

Embriologia roślin arktycznych i antarktycznych

 

______

Fizjologii Roślin

2

Dr hab. Małgorzata Wójcik

Adaptacje roślin do wzrostu w środowiskach skażonych w ekstremalnie wysokim stopniu metalami ciężkimi – badania fizjologiczne, biochemiczne i molekularne funkcjonowania aparatu fotosyntetycznego oraz systemu antyoksydacyjnego

 

 

 

 

______

 

 

Ochrony Przyrody

1

Dr hab. Marek Kucharczyk

Ekologiczne podstawy ochrony krytycznie zagrożonego gatunku - ciemiężycy czarnej Veratrum nigrum

 

______

 

Immunobiologii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immunobiologii

1

Dr hab. Mariola Andrejko

Planowane badania mają na celu poznanie mechanizmów patogenezy bakterii Pseudomonas aeruginosa w oparciu o organizm modelowy Galleria mellonella. Analizowana będzie rola enzymów proteolitycznych w modulowaniu humoralnej odpowiedzi odpornościowej owada, z uwzględnieniem proteaz syntetyzowanych w biofilmie bakteryjnym.

 

______

 

1

Dr hab. Marta Fiołka

Oznaczanie działania przeciwgrzybowego związków uzyskanych z bakterii i płynu celomatycznego dżdżownic Dendrobaena veneta

Przed rekrutacją wymagane jest odbycie rozmowy z przyszłym opiekunem

1

Dr hab. Iwona Wojda

Prowadzone badania dotyczą tzw. plastyczności odpowiedzi immunologicznej barciaka większego Galleria mellonella po zakażeniu organizmami patogennymi, m.in. bakterią Bacillus thuringiensis, oraz grzybami Beauveria bassiana i Candida albicans. Badania dotyczą modulacji odpowiedzi immunologicznej owadów, które wcześniej przeżyły zakażenie niską dawką danego patogenu lub ich układ immunologiczny został pobudzony wybranymi immunostymulatorami.

Przed rekrutacją wymagane jest odbycie rozmowy z przyszłym opiekunem.

1

Dr hab. Agnieszka Zdybicka-Barabas

Peptydy odpornościowe Galleria mellonella – analiza oddziaływań z komórkami mikroorganizmów (wybrane gatunki bakterii i grzybów) oraz z liposomami

Przed rekrutacją wymagane jest odbycie rozmowy z przyszłym opiekunem.

Biologii Komórki

2

Prof. dr hab. Mariusz Gagoś

Badania nowych mniej toksycznych formulacji antybiotyku amfoterycyny B

 

______

 

BIOTECHNOLOGIA

 

 

 

 

Biochemii

 

1

 

 

Dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka, prof. UMCS

 

Enzymatyczna synteza bioaktywnych produktów z naturalnych substancji pochodzenia roślinnego?

 

______

 

1

Enzymatyczna synteza związków bioaktywnych w dwuskładnikowych układach transformacyjnych

 

______

 

Genetyki i Mikrobiologii

1

Dr hab. Iwona Komaniecka

Analiza struktur powierzchniowych bakterii glebowych ze szczególnym uwzględnieniem szlaku biosyntezy lipopolisacharydu

Opiekun zastrzega sobie prawo zdecydowania o dalszej współpracy po rozmowie kwalifikacyjnej i semestralnym okresie próbnym

Biologii Molekularnej

1

Prof. dr hab. Marek Tchorzewski

 

Analiza funkcjonalna białek rybosomalnych wchodzących w skład rybosomalnego centrum

GTPazowego

 

______