W związku ze zmianą przepisów, od roku akademickiego 2019/2020 UMCS nie prowadzi rekrutacji na studia doktoranckie .  

Kształcenie doktorantow odbywa się w Szkołach Doktorskich.