Rekrutacja

Nabór uczestników stażu zostanie przeprowadzony przez komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzić będą pracownicy Biura - Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym należy przesłać następujące dokumenty:

  • CV w języku polskim i francuskim wraz ze zdjęciem;
  • list motywacyjny w języku polskim i francuskim;
  • zaświadczenie o znajomości języka francuskiego (certyfikat) na poziomie B2/C1, w przypadku studentów kierunków niefilologicznych
  • zaświadczenie o statusie studenta;

pocztą elektroniczną na adres: joanna.szelag@lublin.eu lub złożyć osobiście w:

Urząd Miasta Lublin
Referat ds. protokołu i organizacji wizyt oficjalnych
Biuro - Centrum Współpracy Międzynarodowej
Rynek 8, II piętro, 20-111 Lublin

 

albo w

 

Centrum Europejskie UMCS
ul. T. Zana 11, 20-601 Lublin
https://www.umcs.pl/pl/ce.htm
centrumeuropejskie@umcs.pl

 

Każdy z kandydatów otrzymuje informację zwrotną na wskazany przez niego adres e-mail zamieszczony w przekazanym CV.