Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
Wymagana jest znajomość języka francuskiego na poziomie B2.
Jeżeli kandydat nie posiada certyfikatu językowego, który potwierdza znajomość języka francuskiego na minimalnie wymaganym poziomie, to wtedy upoważniony przedstawiciel Uczelni sprawdzi jego znajomość języka.
 
Dla osób, które wybiorą tę specjalność na etapie rekrutacji, istnieje możliwość nieodpłatnego uczestniczenia w dodatkowych zajęciach prowadzonych przez Centrum Europejskie UMCS przygotowujących do studiowania w języku francuskim!