Rekrutacja

 

Uwaga kandydaci!
Trwa rekrutacja na letni semestr roku akademickiego 2019/2020!

(od lutego 2020)


1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) - do 13 stycznia 2020 r.

2. Wydruk dokumentów z IRK.

3. Złożenie kompletu dokumentów wraz z portfolio kandydata i opłatą rekrutacyjną (150 zł).

4. Dostarczenie dokumentów osobiście lub pocztą na adres:

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie

pl. M. Curie-Skłodowskiej 4

20-539 Lublin


Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku w procesie rekrutacji.

 


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów i szczegółowymi warunkami rekrutacji:

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,profesjonalny-event-manager,62707.chtm

Liczba miejsc: 16