Opłaty

Udział w II edycji Akademii Liderów UMCS jest odpłatny. Koszt uczestnictwa wynosi odpowiednio:

  1. studenci i doktoranci:  100 zł
  2. pracownicy i absolwenci (z Kartą Absolwenta UMCS) 200 zł

Wpłaty należy dokonać w terminie do 4 marca 2018 r. na rachuek:

mBank S.A. O/Lublin

nr 92 1140 1094 0000 2905 1600 1280

z dopiskiem: Akademia Liderów UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 

 

Cena obejmuje: 

  • uczestnictwo w 4 warsztatach (łącznie 6 dni) zajęć, 
  • certyfikat uczestnictwa w II edycji Akademii Liderów.