Rejestracja projektów na XIII Lubelski Festiwal Nauki do 6.06.

Termin zgłaszania i rejestracji projektów na XIII Lubelski Festiwal Nauki (17-23 września 2016 r.) został wydłużony do 6 czerwca 2016 r. (poniedziałek) do godz. 15.00


W imieniu organizatorów zapraszamy do przesyłania zgłoszeń i rejestracji projektów do programu XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w Lublinie w dniach 17-23 września 2016 r. pod hasłem "Nauka źródłem inspiracji".

Projekty na tegoroczną edycję Festiwalu można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem serwisu internetowego Festiwalu na stronie pod adresem: http://www.festiwal.lublin.pl/organizator/rejestracja-projektow/

Organizatorami XIII LFN są: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (główny Organizator), Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Miasto Lublin.

    Aktualności