Rejestracja

Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego poniżej.
Prosimy również o załączenie w formularzu rejestracyjnym abstraktu referatu. Wzór abstraktu  do pobrania:

Konferencja W POSZUKIWANIU RACJONALNEGO SYSTEMU PODATKOWEGO 2019 - formularz rejestracyjny

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń