Regulamin Domów Studenckich

Wytyczne dotyczące korzystania z domów studenckich oraz stołówki akademickiej zostały zawarte w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie wprowadzonym Zarządzeniem JM Rektora nr 41/2019 i zostały szczegółowo określone w Rozdziale VII (§36- §70).