Region oczami młodych planistów z UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Zakład Polityki Przestrzennej i Planowania 8 czerwca br. zorganizowali wystawę i prezentację dyplomowych prac inżynierskich obronionych na kierunku gospodarka przestrzenna w 2017 r. Wybrane projekty przedstawiają koncepcje młodych planistów na zagospodarowanie i rozwój różnych miejsc w naszym Regionie i nie tylko.

Prace poruszają ciekawe zagadnienia planistyczne i urbanistyczne - dotyczą wielu miejscowości i gmin. Wśród nich znajdują się ciekawe autorskie pomysły na rewitalizację miast i miasteczek, koncepcje urbanistyczne, plany zagospodarowania, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    9 czerwca 2017