REDAKCJA SERWISÓW INTERNETOWYCH

Jeżeli chcesz zamieścić informację w serwisie głównym UMCS, napotkałeś problemy z jego obsługą lub błędne informacje, prosimy o kontakt:

mgr Elżbieta Maksym
mgr Bogusz Malec
mgr Agnieszka Wójtowicz

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5/1606
tel. 81 537 28 95
e-mail: redakcja@umcs.lublin.pl 

REDAKTORZY STRON WYDZIAŁOWYCH

Wydział Artystyczny
Emilia Olszak
mgr Radosław Skóra

Wydział Biologii i Biotechnologii
mgr inż. Rafał Sosiński
Wydział Chemii
dr Karol Pilorz
Wydział Ekonomiczny
mgr Beata Lipczyńska
Wydział Filozofii i Socjologii
mgr Krzysztof Trojnar
Wydział Humanistyczny
mgr Urszula Kurzątkowska
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
dr Artur Markowski
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
mgr inż. Grzegorz Kosmala
Wydział Pedagogiki i Psychologii
mgr Bohuslav Nutskovskyy
Wydział Politologii
mgr Sylwia Skotnicka
Wydział Prawa i Administracji
inż. Kamil Chacewicz
Wydział Zamiejscowy w Puławach
mgr Monika Lenarciak
    Autor
    Redakcja UMCS