REDAKCJA SERWISÓW INTERNETOWYCH

Jeżeli chcesz zamieścić informację w serwisie głównym UMCS, napotkałeś problemy z jego obsługą lub błędne informacje, prosimy o kontakt:

mgr Elżbieta Maksym
mgr Bogusz Malec
mgr Agnieszka Wójtowicz

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5/1606
tel. 81 537 28 95
e-mail: redakcja@umcs.lublin.pl 

REDAKTORZY STRON WYDZIAŁOWYCH

Wydział Artystyczny
mgr Renata Gogol
Emilia Olszak
mgr Radosław Skóra

Wydział Biologii i Biotechnologii
dr Dorota Samborska
mgr inż. Rafał Sosiński
Wydział Chemii
dr Karol Pilorz
mgr Anna Sałamacha

Wydział Ekonomiczny
mgr Beata Lipczyńska
mgr Agata Kołodziej
mgr Monika Nóżka

Wydział Filozofii i Socjologii
mgr Hanna Bytniewska
Wydział Humanistyczny
mgr Katarzyna Brzyska
mgr Joanna Kuropatnicka
mgr Urszula Kurzątkowska

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
mgr inż. Małgorzata Lipczyńska
dr Artur Markowski

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
dr Andrzej Jakubowski
mgr inż. Grzegorz Kosmala
dr Przemysław Mroczek

Wydział Pedagogiki i Psychologii
mgr Aneta Gęba
mgr Bohuslav Nutskovskyy
mgr Barbara Sioma

Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Artur Popławski
Wydział Prawa i Administracji
inż. Kamil Chacewicz
Wydział Zamiejscowy w Puławach
mgr Monika Lenarciak
    Autor
    Redakcja UMCS