REDAKCJA WIADOMOŚCI UNIWERSYTECKICH

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Kontakt

Rektorat, pok. 1305a, piętro XIII
tel. 81 537-54-19
e-mail: wiadomosci@umcs.lublin.pl

Strona WWW

www.wiadomosci.umcs.pl

Opis

Redakcja „Wiadomości Uniwersyteckich”

  • Ewa Kawałko-Marczuk - redaktor naczelny
  • Aneta Adamska
  • Marcin Gołębiowski
  • Katarzyna Kozielewicz