Redakcja „Consensus” zaprasza do współpracy!

Redakcja Studenckich Zeszytów Naukowych „Consensus” zaprasza studentów, doktorantów i absolwentów z zakresu nauk społecznych (dziennikarstwa, medioznawstwa, politologii, stosunków międzynarodowych) do publikacji w kolejnym numerze.

Tematem przewodnim będzie „Mediatyzacja komunikacji w XXI wieku”. Prace mogą dotyczyć szeroko pojętej komunikacji i jej medialnych aspektów. Mile widziane są również prace bezpośrednio korespondujące z tematem.

Termin nadsyłania prac: do 31 października br. na adres: consensus@poczta.umcs.lublin.pl.

Wymogi techniczne zgłaszanych prac

Zapraszamy do współpracy!

    Aktualności

    Data dodania
    18 października 2016