Redagowanie pracy naukowej - zapanuj nad swoją bibliografią

Opracowanie bibliografii załącznikowej i przypisów bibliograficznych

Agnieszka Brachfogel, Opracowanie bibliografii załącznikowej i przypisów bibliograficznych w świetle aktualnych norm. Seminarium: Standardy bibliograficzne 2011, Biblioteka Narodowa 14 listopada 2011 r.

[Pobierz prezentację online]

Poradnik - Wprowadzenie do efektywnego publikowania naukowego

Tomasz Liśkiewicz, Grzegorz Liśkiewicz, Wprowadzenie do efektywnego publikowania naukowego. Jak przygotować, wysłać i promować artykuł naukowy. Łódź: Amber Editing, 2014.

[Pobierz pdf]

Poradnik opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0). Zezwala się na wykorzystanie publikacji zgodnie z licencją – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autorów jako właścicieli praw do tekstu.

 


Szkolenie on-line: Mendeley - zapanuj nad swoją literaturą

Tematy poruszone podczas szkolenia:

- Czym jest Mendeley?

- Pierwsze kroki z Mendeley,

- Zbieranie i organizowanie swojej literatury,

- Opisywanie, komentowanie i praca z tekstami,

- Zakładanie grup i współpraca w ich ramach.