Realizacja prac graficznych i udział studentów kierunku grafika Wydziału Artystycznego UMCS, członków Koła Naukowo-Artystycznego Frakcja Sucha, w międzynarodowych konkursach sztuki

Tytuł projektu: „Realizacja prac graficznych i udział studentów kierunku grafika Wydziału Artystycznego UMCS, członków Koła Naukowo-Artystycznego Frakcja Sucha, w międzynarodowych konkursach sztuki”

Nr umowy: W12

Jednostka organizacyjna: Wydział Artystyczny

Wartość projektu: 70 764,64 PLN

Termin realizacji: 01.06.2018 - 31.05.2019

    Autor
    Dorota Obydź