Raport dla roku akademickiego 2022/2023

Uczestnicy procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w dniach od 26 stycznia do 26 lutego 2023 r. mogli wziąć udział w ocenie jakości zajęć dydaktycznych, w których brali udział w semestrze zimowym oraz w semestrze letnim w dniach od 12 czerwca do 16 lipca 2023 w roku akademickim 2022/2023.

Ankieta Oceny Zajęć, została przeprowadzona na podstawie Zarządzenia Nr 30/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie prowadzenia badań jakości kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Głównym celem badania było uzyskanie informacji dotyczących doświadczeń i opinii związanych z zajęciami dydaktycznymi z perspektywy – studentów i doktorantów Uniwersytetu.

W toku procesu badawczego, w semestrze zimowym 2022/2023 respondenci wypełnili 45650 ankiet, oceniając tym samym 1627 prowadzących i 5748 zajęć. Pozostawiono 6956 komentarzy do zajęć.

W semestrze letnim 2022/2023 respondenci wypełnili 24783 ankiet, oceniając tym samym 1598 prowadzących i 4904 zajęć. Pozostawiono